Vadå vänstervridet?

En undersökning visar att donationer till politiska partier av Amerikanska journalister följer ett tydligt mönster.

Av pengarna som journalisterna gav gick 90% till vänsterpartiet demokraterna.

Länk

Men ifrågasätt för Guds skull inte deras opartiskhet…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: