Vilken vänstermedia? – exhibit a

Bloggen Frihetens Grip har gjort en mycket viktig och ögonöppnande post om vilken uppmärksamhet vänstermedierna i sverige väljer att ge de olika kandidaterna i det Amerikanska presidentvalet.

Länk

Jag älskar siffror som talar för sig själva och Frihetens Grip har gjort snedvridningen i media oundvikligt uppenbar genom att helt sonika slå i mediearkivet.se på de olika kandidaterna och redovisar sedan resultatet på hur mång gånger de omnämnts.

Vi ser då att den kandidat som leder överlägset i opinionsundersökningar – både nationella och de betydligt viktigare delstatsundersökningarna – får klart minst uppmärksamhet i svensk media. Man behöver knappt nämna att kandidaten tillhör det Republikanska partiet.

Vi ser också att de tre kandidater som fått mest uppmärksamhet samtliga är demokrater.

Shrillary, som fått mest uppmärksamhet i svensk media är omnämnd mer än TIO gånger så ofta som Republikanernas kandidat Guiliani trots att han sopar mattan med henne i opinionsundersökningarna och mer sannolikt är den som kommer att vara USAs framtida President.

Vi visste redan tidigare att vänsterjournalister inte anser sig ha något krav på sig att vara opartiska när det gäller USA, men detta är ju helt ofattbart.

“Vilken vänstermedia”? Ja, det kan man verkligen undra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: