Et tu, Ullenhag

Det finns ett begrepp inom Amerikansk politik – RINO – vilket står för “Republican In Name Only” och syftar på enskilda Republikaner som i ord och handlingar förråder den Konservativa rörelsen när de väl blivit valda.

Det finns många exempel på Republikaner som varit villiga att sälja ut lojalitet för att få några positiva ord av vänsterblaskan new york times.

När viktiga utnämningar står på spel, kanske en domarutnämning, en ministerpost eller en ambassadörspost i FN så letar vänstermedierna med frenetisk iver efter någon som är villig att kritisera de egna, kasta grus i det egna maskineriet, den egna kampen. Dessa förrädare får valsa runt i tv-soffor och uttala sig i alla medier och får verka viktiga för en dag. Samtidigt som Republiken lider av dolkstöten i ryggen.

Detta är ingenting unikt för USA utan förekommer tyvärr även inom den Borgerliga Alliansen. Debattartikeln av fps partisekreterare i dagens dn är bara ett exempel.

Energi och kraft tvingas offras i mödosam problemhantering där det enda man kan hoppas på är att reparera skadan och åter hamna på ruta ett.

Varje sådan energi är energi som hade kunnats användas för att driva utvecklingen framåt. Varje sådan debattartikel är en ett förlorat tillfälle att opinionsbilda mot sosseadeln, vänstermedierna, lo-maffian, de statliga monopolen ellen något annat område som nu överlever att kämpa ytterligare en dag.

Alla svenska tidningar, alla nyhet i radio och tv och samtalsämnet för dagen var tack vare folkpartiets partisekreterare inte till exempel den kriminella privatbeskattningen som maffiaklubben byggnads sysslat med utan istället var budskapet för dagen att till och med regeringen tycker att regeringen är för mycket höger.

Vi har inga RINOs i Sverige men väl BINOs – Borgerliga In Name Only – och de tycks särskilt kongregera inom folkpartiet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: