Goda nyheter… från demokraterna!

Den demokratiska delstatskongressen i California har fattat ett beslut rörande systemet för presidentval.

Källa. Mycket läsvärda kommentarer också från HotAir går att läsa här.

Förslaget går i korthet ut på att de 55 elektorsröster som idag röstar i enlighet med vad majoriteten i delstaten bestämmer istället kommer att rösta i enlighet med resultatet i hela unionen. Oavsett vad folket i California säger.

Om man tittar på de två senaste presidentvalen så hade Algore fått de (då) 54 elektorsrösterna 2000 precis i enlighet med vad han fick med dagens system. Det hade inte påverkat resultatet det minsta.

I 2004 års val så hade dock de (nu) 55 elektorsrösterna gått till president George W Bush som fick en majoritet i hela unionen. Bush hade alltså vunnit med 341-196 istället för 286-251 som han fick med dagens system. Siffror demokraterna förmodligen borde ha studerat mer ingående.

Jag ser flera uppenbara problem med demokraternas förslag.

För det första så bryter detta med den maktdelning mellan delatater och den federala unionen som hållit samman USA och enligt vissa var totalt avgörande för bildandet av USA.

För det andra så är det djupt odemokratiskt att Californias elektorer inte utses av invånarna i delstaten.

För det tredje innebär ett införande av detta i samtliga delstater (det kommer aldrig att ske, men ändå) att presidentkandidaterna endast kommer att kampanja i storstäderna på kusterna. Idag ser vi denna trend på delstatsnivå, men med det nya förslaget skulle kampanjerna ytterligare koncentreras till de befolkningstäta knytpunkterna.

Det mest uppseendeväckande med att demokraterna lägger detta märkliga förslag är dock att det så uppenbart är negativt för dem. Det är betydligt enklare för Republikanerna att vinnan en majoritet i hela unionen än det är för dem att vinna en majoritet i vänstervridna California. California kommer att gå ifrån att ha varit ett helt säkert kort i demokraternas ficka till att osäkert kort som riskerar att eventuellt ytterligare stärka Republikanerna.

Den enda logiska förklaring jag ser till att demokraterna presenterar detta förslag är att de själva tror på en utveckling där California går åt höger på sikt. I så fall ytterst goda nyheter!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: