Aj, aj, aj – DEN åsikten var visst inte tolererad

En undersökning bland niondeklassarna i sverige visar att var femte elev , 18%, svarar helt eller delvis jakande på påståendet “homosexualitet är en sjukdom”.

Källa

Inställningen hos barn med utländsk bakgrund var klart mer negativ till judar och de svarade betydligt oftare jakande till påståendet “det talas alldeles för mycket om nazismen och utrotningen av judar”. Men om man vill läsa om de upptäckterna så läser man svds artikel i onödan. Inte ett ord.

Källa

Det står mycket om intolerans i denna rapport, och i medias skildring av densamma. Det mest iögonfallande är dock den “tolerans” man visar de människorna som inte blint sväljer allt de blir itutade av det politiskt korrekta etablisemanget.

Faktum är ju att nästan uteslutande hela befolkningen är “heterosexuella”. Med undantag för ett fåtal människor som avviker i sitt beteende så lever vi alla enligt de mönster människan gjort i tusentals år, och vi kommer förmodligen att fortsätta med det oavsett vad genus-“forskarna” säger. Att som etablisemanget då gör – ta patent på sina åsikter och skrika “homofob” åt alla som gör andra tolkningar – är både kontraproduktivt och intolerant.

Att med empiri och vetenskap betraktade konkurrerande teorier som likvärdiga tills dess att en av teorierna motbevisats hade däremot gynnat alla parter och i sanning varit tolerant.

Även om åsikten att homosexualitet är en sjukdom inte nödvändigtvis är något jag delar så är det en av många möjliga förklaringar på homosexualiteten och jag ser positivt på resultaten av denna undersökning och vill uppmana fler ungdomar att tänka kritiskt, tro på sig själva och kräva att bli övertygade med fakta, bevis och sanning –  och inte nöja sig med propaganda och lögner.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: