Goda Nyheter

Världens genom tiderna mäktigaste militära armé, den Amerikanska förstås, som till 100% består av frivilliga rekryter som offrar tryggheten och säkerheten för att tjäna sitt land och sprida fred och frihet i världen – den har nått det årliga målet för rekryteringen och har i flera fall till och med kö till de tillgängliga platserna.

Friheten marscherar på med oförminskad styrka!

Källa

Tänkte bara nämna det då jag inte läst det på svenska någonstans…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: