mer fjortisjournalistik från svd

I en artikel som bäst beskrivs som idiotisk i svd gör man ett stort nummer av att en opinionsundersökning visar att 30% av Amerikaner i underslkningen inte på rak arm kan säga vilket år terrorattackerna mot WTC inträffade.

För det första är det oetiskt att använda en opinionsundersökning med ett så tunnt underlag till något överhuvudtaget.

För det andra är det fel att svartmåla ett helt folk – att prata om “Amerikaner” istället för “30% av svarande i en undersökning”.

För det tredje kan man fråga sig om just årtalet som angreppet ägde rum var den viktigaste läxan i sammanhanget Generellt verkar Amerikanarna ha bättre förståelse för vad 9/11 betydde och vad som skall göras åt att det inte sker igen. Det är dock bara min åsikt.

För det fjärde så saknar artikeln varje spår av självdistans och tanken på att jämföra resultaten med svenska kunskaper förefaller obefintliga.

Hur många procent av svenskarna kan på rak arm svara vilket år sossen och utrikesministern anna lindh mördades? Estonia-förlisningen? EU-inträdet? Soviets nedskjutning av den svenska Dc3:an?

Bara för att nämna ett par svenska historiska händelser att jämföra med som visar dels att det inte alltid är så lätt – dels att årtalet ofta inte spelar någon roll.

För det femte så förefaller artikeln medvetet luddigt formulerad för att komma runt det faktum att 95% av de som inte visste vilket år 9/11 inträffade var äldre än 55 år gamla. Vad mindes de överhuvudtaget?

En bättre överskrift hade varit “äldre personer mer glömska” – vilket hade varit sant, men knappast en nyhet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: