Dagens P1

Jag har verkligen inga föreställningar om att vänstermedierna i sverige skulle ha någon som helst lojalitet till “kung och fosterland”.

Precis som hos vänsterdemokraterna i USA så anser stora delar av vänstern i sverige att de genom att förstöra för landet och motarbeta det på varje sätt de kan i själva verket gör en insats för landet. I USA kallas detta för “dissent”. Jag anser att “vad som går som en anka, ser ut som en anka och talar som en anka – det är en anka”.

Därför förvånar det mig föga att jag varje hel- och halvtimme idag, i varje ekosändning fått höra röda p1 avslöja statshemligheter.

Jag har lagt märke till att media i sverige det senaste året börjat syssla med en ny “sport”, de skriver en artikel där de försöker att använda orden: “USA”, “hemliga” och “transport” så mycket det bara går och sedan presentera det som “nyheter”.

Dagens exempel kom med anledning av en journalist uttalat sig (visst, kommer inga nyheter så får man skapa egna) i ett sommarprogram och avslöjat påstått hemliga uppgifter. Jag kan bara spekulera men jag tar för givet att alla som arbetar inom försvaretss radioanstaltt tvingas gå med på tystnadsplikt. Dessutom tyder det faktum att författaren lyckats hålla tyst i över 25 år på att det förelåg en ny och akut situation som krävde att författaren tvingades öppna munnen.

Det finns många anledningar till att folk säljer ut statshemligheter. Den mest vanliga och mest svårförståeliga är dock hunger efter pengar. Jag tror att författaren såg att det han visste skulle väcka uppmärksamhet och få ett antal personer att stödja honom och köpa hans böcker.

Det är tragiskt på sitt sätt vad folk gör för pengar och jag hoppas att den gode författaren klarar av att döva samvetet med de judaspenningar han fått – jag tror inte att jag hade klarat det.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: