Ännu en om abort

En artikel om ett barn som precis överlevt dödens tröskel innan hon ens andats sitt första andetag inspirerade mig att skriva lite om aborter.

Den främsta anledningen till att jag så starkt ställt mig på livets sida i frågan om aborter är den i mina ögon barbariska sorteringen av ofödda barn i “önskade” eller “icke önskvärda” människor.

Människovärdet på ofödda barn bestäms helt och fullt efter om andra människor (mamman) vill ha henne eller inte. Om det blir ett “nej” så sugs barnet ut och slängs i soptunnan, det blir en livlös siffra i statistiken bredvid de andra 35000 barnen som varje år avfärdas på samma sätt.

Om barnet däremot får chansen att födas så blir hon den kanske mest centrala delen i föräldrarnas liv. Med kärlek och ömsesidig omsorg behandlas barnet som det värdefullaste föräldrarna äger – resten av deras liv. Med de fem sinnena får barnet som människa uppleva alla livets härligheter, och motgångar, hon får njuta av allt från konst, musik, mat, kärlek eller längtan till möjligheten att en dag få sina egna barn. Allt beroende på om någon behövde henne i livets begynnelse.

Jag vänder mig starkt emot detta. Min frihetliga ideologi säger mig att alla människor är skapade lika. Alla människor har ett eget och ett okränkbart värde som varken kan förverkas eller relativiseras. Alla har rätten att söka sin lycka. Människovärdet är någonting inneboende i varje människa som vi har med oss oberoende av omgivningen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: