Medias Vänstervridning

Så har alltså ännu en undersökning visat det vi alla vetat hela tiden, nämligen att media är totalt snedvridet åt vänster. Av vad som kan utläsas i artikeln på dn-debatt, som är mycket luddigt skriven, så får vänsterblocket – bara av mp och vpk – nästan 40% av journalisternas sympatier. Det vill säga nästan fyra gånger så mycket som bland folket. Lägg sedan till sosserösterna och du är uppe i över 60%. Till det kommer YTTERLIGARE röster på extrempartier ute på den yttersta brunvänstern (som liksom av en slump inte redovisas) vilka säkerligen också är överrepresenterade.

Johan Norberg har enligt mig en fullgod poäng då han anmärker på det konstiga i att man väljer att bunta ihop ekonomi och politik-journalisterna då man behandlar deras sympatier.

Jag påminns också om vanskligheten i denna typ av undersökningar av Dick Erixon, vänsterjournalisterna är inte dumma, de vet att det trots deras talking-points ser illa ut om de är ärliga med att de på intet sätt representerar folket åsiktsmässigt. Det är ju knappast den första undersökningen som visar dessa siffror vilket med all sannolikhet gör att både en och två journalister ljuger för att i mörkret kunna fortsätta sitt dunkla arbete.

Till och med debattartikeln som resultaten redovisas i är så vinklad att den mer står som en parodi på den självgoda, isolerade och arroganta vänstern;

Trots att resultaten starkt bekräftar mediavinklingen åt vänster så trycker man dit en överskrift som “Moderaterna största partiet bland samhällsjournalisterna” för att utmåla situationen som motsatsen sanningen.

Hela inledningen handlar om högervridning och man för läsa ganska länge innan man får klart för sig vad själva undersökningen visar.

Och igenom hela artikeln bemöts de mjuka invändningarna med snurrigt vänsterresonemang som saknar all grund i verkligheten. I en svårslagen logisk kullerbytta bortser man både ifrån fichtelius-skandalen, uddén-skandalen och flertalet liknande övertramp och som duktiga kool-aid drickare förnekar varje samband mellan vad journalister tänker och vad de skriver.

Priset går ändå till en underhållande formulering i ämnet från statsradion:

“Trots att journalistkåren som helhet alltså är tydligt rödgrön tror Kent Asp ändå inte att det betyder särskilt mycket för innehållet i nyhetsrapporteringen.”

Nej sjääälvklart inte. Vilket block är det som leder landet nu igen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: