svd vilseleder läsare

Här kan man själv jämföra hur svd respektive AP redovisar en nyhet:

svd

AP

Om man endast läser svd så vilseleds man dels att tro att dessa människor blev frisläppta och dels får man inte reda på vem som fritog dem eller vad som hände med deras kamrat som INTE blev fritagen.

Vidare får man inte reda på att detta var en grupp västerlänska hippies som med “peace, love and understanding” ville samtala med “folk av annan kultur” och istället fick en brysk lektion i livets skola. Det “uppvaknandet” nämns visserligen bara i förbigående av AP, men det gör inte svd mindre vänstervriden, partisk, lögnaktig och värdelös.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: