dn Förvanskar

Dn har publicerat ett förvanskat telegram från Reuters.

I den hemmasnickrade översättningen dn gjort av reuters orginaltelegram översätter man “US military” till “amerikanska ockupationsmilitären”. Vilket sedan 18 månader är totalt felaktigt sedan USA lämnat över makten och demokratiska val genomförts i Irak. Till skillnad från reuters så har dn inga problem med att blåljuga läsarna rakt i ögonen.

Läser man sedan APs telegram så famkommer vidare att både dn och reuters “glömde” nämna att den 16-årige pojken som åkte till Irak är både “studious, works on the school newspaper and is on the debate team” samt att han är medlem i en klubb kopplad till Republikanerna.

Jag antar vidare att dn knappast funderade på att ta med följande citat från pojken, vilket totalt förändrar den förmedlade bilden om VARFÖR han reste:

“There is a struggle in Iraq between good and evil, between those striving for freedom and liberty and those striving for death and destruction”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: