Aftonbladet vinklad

Inte för att det bör komma som någon otrolig chock för någon med en läsförståelse jämförbar med en tioåring, men jag tycker ändå att varje uppmärksamhet riktad mot medias vinkling är positiv.

För en motståndare till tingens ordning, vilket jag är, som anser att tidningars uppdelning mellan opinion och nyhetsartiklar skall vara åtskilda av en ocean av ogenomtränglig terräng så är detta exempel ännu en sorglig syn.

Man undrar stilla om det fördes någon diskussion kring att alternativt låta artikeln inledas på följande sätt:

“SÅLDE MEST – FICK BO I LYXIG ALPVILLA”
“Så belönar företaget sina butikschefer”

Ett exempel på en LIKA vinklad men HELT otänkbar överskrift. Varför?

Dessutom, om man faktiskt slösar en minut på att läsa artikeln, så dominerar en fullständigt ensidig anda av att “Onoff är onda”, “konkurrens är av ondo” och “duktighet skall aldrig uppmärksammas”. Det är en pur kaskad av ilska över ett företag som i sin enfald trodde att man fick premiera anställda som utmärkt sig framför andra som inte ansåg det nödvändigt. Vi har alltså kommit så långt att varje bonus, må det vara så harmlöst som att göra ett jippo av sittarrangemang eller sovarrangemang, endast får ses som en bestraffning av de som inte fick denna premiering. Denna tanke om att alla har RÄTT till lika behandling oavsett prestation kommer att leda till lagstadgad lön och även lagstadgat maximal egendom. Sedan visar historien tydligt var framtiden har i sitt sköte.

Jag kommer nu att medvetet julhandla på Onoff, och om jag får reda på om någon av de icke “straffade” butikerna ligger i närheten så är det dit jag styr kosan. Onoffs högre priser och svårtillgänglighet jämfört med internet till trots.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: