Thar she blows!

Så har stormen Rita uppgraderats till “hurricane”. Det verkar dock vara konsensus att det förmodligen rör sig om högst en 3:a vilket förhoppningsvis betyder lindrigare skador.

Vi får se om det faktum att ansvariga politiker i Florida (som är en stat befarad att drabbas) är republikaner gör någon skillnad. Just saying…

Uppdatering:

En bild säger mer än tusen ord.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: