The Man In Charge


Med Rice på UD och Bolton på UN så kanske saker och ting börjar rätta till sig. Må översittarna i diktaturernas finrum FN skaka i sina grundvalar och börja jobba, helst med något annat än att fördöma Israel – som omväxling.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: