What´s the matter with P1?

Jag har nyligen märkt en ny, mycket störande detalj i p1. Vissa reportrar har satt i bruk att hitta på helt egna uttal på vanliga ord, detta nya, snobbiga uttal sprider de sedan som om det vore ingenting anmärkningsvärt alls.

Jag märkte det först för nån vecka sedan då jag lyssnade på p1-morgon (som vanligt) och de hade ett reportage om någon krigsförbrytare under balkankrigen. Vad som störde mig var att en reporter uttalade ordet “balkan” med betoningen på den sista stavelsen, alltså första “a”:et kort och det senare långt istället för det korrekta (eller iallafall överallt annars normen) med två korta “a”. De andra reportrarna uttalade självklart ordet rätt, liksom han som presenterade inslaget.

Jag tänkte helt enkelt att denna reporter var ett enskilt rötägg, men idag hörde jag ännu ett exempel. Nyheten om telia sonera skildrades gång på gång hela dagen och olika journalister uttalade ordet “sonera” otaliga gånger. Precis som tidigare uttalade nästan samtliga journalister ordet som det skall uttalas, nämligen med ett kort “o” och med betoningen på ett utdraget “e”. Men en journalist envisades med att uttala det med betoningen på “o”:et, ungefär som i tyskans “sonne”, följt av ett kort “e”.

Jag finner detta irriterande, visst utvecklas och förändras ett språk med tiden, och visst kanske vi gemensamt uttalar vissa utlänska ord felaktigt av okunskap och tradition. Men jag anser att i och med att vi tar till oss ett låneord så är det vårt och det bör finnas blott ett vedertaget sätt att uttala det och om NÅGON borde hålla sig till den entydiga uttalningen så är det statsradion och framförallt i deras nyhetsinslag.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: