Pro-choice?

Jag håller precis på med att läsa Sean Hannitys bok “Let freedom ring” och ser i den en betydligt mer resonerande och utförlig bild än den man normalt kan uppfatta då man lyssnar på hans radioprogram. Självklart tvingas man använda internet och leta upp en radio i frihetens land som tillåter en att ta del av detta program, i Sverige är det naturligtvis omöjligt att lyssna på det.

Sean resonerar kring begreppet “pro-choice” (amrisarnas ord för abortförespråkare) och kommer fram till att det är en felaktig beskrivning av dessa människor. De vill absolut inte ha något “choice”, de motsätter sig den mest rudimentära aktion för att erbjuda ett fullgott alternativ till abort.

Man frågar sig vad meningen är med ett val om man inte blir fullt upplyst, eller iallafall lite upplyst, om alla alternativen. En människa som verkligen vill ge kvinnan rätt att välja borde kämpa till det yttersta för att verkligen se till att kvinnan har så mycket information som möjligt. Om man kommer till en vägkorsning tex så spelar det ingen roll hur många skyltar det finns – om det inte står något på skyltarna.

Om man surfar runt på abortsidor på internet så är det tydligt just vilken information som finna att tillgå. Man hittar inga länkar till adoptionssidor, man hittar ingen kontaktsida med sponsorer eller annan information som hade underlättat eller gjort alternativen tydligare.

Nej, det är snarare den andra sidan som förespråkar “fritt val”. Enligt självständighetsförklaringen så har vi vissa rättigheter som inte kan förnekas och nummer ETT är livet och sedan kommer möjligheten att i frihet sträva mot sin egen lycka. Att stå för alla människors rätt att bestämma över sitt eget liv och över sin egen framtid är det som verkligen borde benämnas “pro-choice”.

Istället för att hänga fast vid godtyckligt hopkrafsade regler om när och hur vissa grupper i samhället bör och får döda andra så borde vi kämpa för att skydda alla människors liv, och ge alla människor samma förutsättningar att skapa sin lycka.

Från befruktning till begravning!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: