Förslag till sveriges radio

Ingenting skulle göra mig gladare än om man lade ner P1 och istället sände Rush Limbaugh, Sean Hannity och Tony Snow nonstop dygnet runt. Jag har dock bittert fått inse att det aldrig kommer att hända.

Istället skulle jag vilja ändra upplägget till programmet “ring p1”. Det enda programmet där folket får komma till tals, bortsett från “slussen” och den “opartiske” Täppas.

Hade jag fått bestämma så skulle jag förlänga programmet till 2 timmar. Sedan skulle jag införa ett system där man har en ny programledare varje dag. Företrädelsevis folkvalda politiker. Programledarna skulle inte på något sätt ha krav på sig att vara opartiska, p1:s “krav” på opartiskhet skulle istället vägas upp av att man hela tiden fick programledare med egna och nya värderingar och åsikter.

Programmet skulle likna “sommarpratarna” i all sin mångfald men programledaren skulle alltså föra samtal och debatt med folk som ringer in.

Vem skulle inte vilja höra Göran Persson stå till svars direkt till folket, eller höra Reinfeld prata om exakt vad han tycker om dagsläget. Mitt förslag ger folket en chans att lära sig mer om sina politiker och politikerna en chans att nå ut med sitt budskap ostört.

Fördelen är att det finns så många kandidater att tillgå. Du fyller lätt ett helt år av program genom att helt sonika låta alla riksdagsledamöter få var sitt program. Skulle det mot förmodan inte räcka är det bara att bjuda in EU-parlamentarikerna, Lanstingen och politikerna i kommunalråden runt om i vårt vackra land.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: