Pratradio

Jag har de senaste dagarna noga följt den ordväxling som skett mellan Dagens Nyheter Kultur och den svenska bloggen Stockholm Spectator.

Det kan skrivas mycket om hur orättfärdigad och fattig på saklig grund som Dn:s attack mot bloggen i fråga är och i kontrast hur saklig och välargumenterad spectators svar i Expressen är.

Det finns flera parralleller till USA, där mainstream-media i form av bland annat CBS länge smutskastat och förringat bloggare, för att till sist tvingas krypa till korset i fallet Memogate.

En skillnad som jag ser det är att både bloggarna och Foxnews i USA föregicks av politisk pratradio. I sverige har vi endast en rikstäckande pratradiokanal, röda P1. En kanal som gjort det till en konst att uttrycka vänstervinklade åsikter ad absurdum samtidigt som man lyckas gömma sig under honnörsord som “public service” och “mångfald”, då folk påpekar det. Det faktum att sr inte riskerar reell påfölj om de bryter mot reglerna om opartiskhet och att de har granskningsnämndens beskyddande hand över sig hjälper förstås en del också.

I USA har dock folket lyckats bryta sig loss från radiomonopol och är fria att lyssna på vad de vill, när de vill det. Att jämföra utbudet av radio mellan sverige och USA är som att jämföra en pentiumprocessor med en högaffel.

I sverige är vi tvingade att lyssna på P1, i USA tvingar folket radiobolagen att presentera kanaler folk kan tänka sig att lyssna på annars riskerar radiobolagen att gå i konkurs. Det är vad jag kallar konsumentkraft och demokrati.

Min teori är att P1 vet att de aldrig skulle kunna konkurrera på en fri marknad och att de därför gör allt för att förhindra detta. Det är därför som tex “the Rush Limbaugh show” beskrivs som hatradio, eller vanligare – ignoreras fullständigt. För 10-15 år sedan hade vi svenskar varit tvungna att tro på media när de påstår något sådant, men idag kan vi med internets hjälp faktiskt kontrollera det.

Rush Limbaugh är en person som ALDRIG har hymlat om var han står politiskt, han står för vad han säger. Att jämföra med P1 som försöker bortförklara alla övertramp och “misstag”.

Rush Limbaugh bemöter alltid folk som ringer in, argumenterar med dem och accepterar deras åsikt samtidigt som han står för sin åsikt. Att jämföra med programmet “ring p1” som ständigt tyst accepterar antisemitiska och antiamerikanska samtal som de ofta bemöter på inringarens termer och tolkningar, om de bemöter dem överhuvudtaget. Vad programmen har gemensamt är en “sluss” som sållar bort ovälkomna samtal, skillnaden där är att i Rush program så VET man vilka samtal som plockas bort.

Slutligen kan nämnas att Rush Limbaugh inte har något påbud att vara seriös eller opartisk, det finns ingen lag som säger att han måste tala sanning och ge motståndarna chansen att argumentera för sina åsikter till skillnad från sr. Om man lyssnar på Rush så vet man att en stor del av hans program går ut på att han spelar upp uttalanden eller delar av tal från demokrater eller från andra politiker för att sen förklara var han inte håller med om och argumentera varför.

Om man lyssnar på p1 så vet man att de ofta intervjuar rabiata Bush-hatare som helt oemotsagda får påstå precis vad-som-helst. Är det inte kuba-“svenskens” vänner eller företrädare för Kerry-kampanjen så är det Göran Greider eller Jan Guillou eller Greenpeace eller nån abortgrupp. Sånt oetiskt beteende lyssnar man förgäves efter hos Rush.

Rush slår även P1 vad gäller källhantering. Rush nämner alltid varifrån han hämtar sina uppgifter och om man missar det så finns de att läsa på hans hemsida.

Exempel på förbjuden (i sverige), hatradio.

Exempel på opartisk väl underbyggd svensk hederlig public service. (Notera tex hur väl man beskrivit skillnaden i pengartillgångar mellan anti-Bush och anti-Kerry 527-grupper eller hur noga man är med att ge källor på Kerrys påståenden om att Bush skulle stå bakom “the Swiftvets” eller hur frankt man vägrar sprida demokraternas talking-points om Kerrys vietnamtjänst.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: